Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van Praktijk de Zwaan, gevestigd aan de Heilige Geeststeeg 12, 8325 BG Vollenhove. Hierin wordt beschreven welke gegevens wij van u gebruiken en bewaren.

Contactgegevens:

www.praktijkdezwaan.nl
info@praktijkdezwaan.nl
0527-242627

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar
    een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden. Daarnaast heeft de boekhouder geringe inzage in de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ • de kosten van het consult.

Deelnemer cursussen, workshops, trainingen en andere activiteiten anders dan therapie/coaching
Er wordt geen dossier aangelegd zoals hiervoor omschreven. Wel worden adres-/contactgegevens opgeslagen in bestand om informatie/facturen en dergelijke te kunnen verzenden.

Doel bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het doel van het bewaren van deze gegevens is ten eerste voor onze eigen administratie. Daarnaast wordt het gebruikt voor marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief of melden van een andere activiteit georganiseerd vanuit Praktijk de Zwaan.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wilt kunt u contact met ons opnemen via telefoon of e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen over de verdere gang van zaken. Wanneer u klachten heeft over ons gebruik van uw gegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit via de volgende link doen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Praktijkdezwaan.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het surfgedrag van bezoekers op de website en op basis daarvan de website te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Copyright Praktijk de Zwaan - Privacyverklaring