Tekentherapie

Wat is tekentherapie en wat doet de tekentherapeut?
Een beeld dat je verdringt is als een bal die je onder water probeert te houden: het kost erg veel energie. Vaak is dit een onbewuste reactie. We hebben namelijk niet altijd in de gaten dat een onderliggend probleem hiervan de oorzaak is. We hebben onszelf diverse manieren eigen gemaakt om met bepaalde situaties om te gaan. Deze manieren zorgen er echter meestal niet voor dat het probleem verdwijnt. Het probleem blijft vaak doorsudderen. Het kan een tijd goed gaan om dan ineens weer de kop op te steken.

Door beeldend te werken breng je zowel bewust als onbewust in beeld wat er van binnen speelt: het maakt duidelijk wat jou op dat moment bezighoudt. Samen met de therapeut onderzoek je het ontstane beeld. Door de situatie in beeld te brengen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan je er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken.

Aan de hand van het gemaakte werk gaat de therapeut met je in gesprek. Hierdoor ontstaan er nieuwe perspectieven, inzichten en het zelfhelend vermogen wordt aangesproken en versterkt. Op een respectvolle manier word je begeleid in het bewustzijnsproces dat via de tekentaal zichtbaar wordt.

Tekentherapie is ook heel geschikt voor kinderen en jongeren.
Uiteraard worden de sessies aangepast aan de leeftijd, het niveau en aan het kind zelf. Belangrijk is dat het fijn is om te komen, zodat we op een ontspannen en leuke manier stappen kunnen maken.

Regelmatig komt het voor dat er na de 1e intensieve therapie een soort onderhoudssessies worden afgesproken. Dit om terugval te voorkomen, maar ook om een uitlaatklep te hebben waardoor je meer ontspannen verder kunt gaan.

Tekenvaardigheid is absoluut geen vereiste.

Na aanmelding vindt er een gratis intake-gesprek plaats en wordt een behandelingstraject afgesproken met de cliënt c.q. ouders/verzorgers.

Wat zijn de mogelijkheden?
Naast individuele- of groepstherapie kan tekentherapie ook worden ingezet binnen o.a. zorginstellingen, scholen en bedrijven.

 

Voor meer informatie over o.a. tekentherapie kun je kijken op de website van de beroepsvereniging: www.tekentaal.nl

 

Copyright Praktijk de Zwaan - Privacyverklaring